Phan Th Hng H

From E-learn Portal
Jump to: navigation, search

Phan Thị Hồng Hà am tường về du lịch Đà Lạt là tác giả của moccasinbendpark .org. Website moccasinbendpark của mình chuyên viết về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác tại Việt Nam. https://visual.ly/users/hartmanpickett38obcfaj/portfolio Lạt là điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp nên thơ.